ROZLICZENIA PFR

Wsparcie prawne w zakresie rozliczeń i kontroli środków wydatkowanych w ramach dofinansowań z PFR

Financial Analyst
zestawiania danych
 

USŁUGI

Co nasz zespół może dla Ciebie zrobić?

Contract Paper Signing

WERYFIKACJA ZŁOŻONEJ DOKUMENTACJI

Sprawdzimy poprawność złożonych wniosków oraz sporządzimy wytyczne w zakresie prawidłowego wydatkowania środków oraz ich udokumentowania. Pomożemy w przygotowaniu informacji niezbędnych do rozliczenia oraz sporządzenia oświadczenia rozliczeniowego. Przeprowadzony audyt wydatkowania środków, pozwoli podjąć działania zmierzające do możliwie najoptymalniejszego umorzenia subwencji.

PRZYGOTOWANIE I WERYFIKACJA DOKUMENTACJI NA WYPADEK KONTROLI

Pomożemy zweryfikować prawidłowość wydatkowania środków, przeprowadzając wewnętrzny audyt w przedsiębiorstwie. Zweryfikujemy realizację obowiązków wynikających z regulaminów udzielania dotacji oraz zawartych umów. Specjaliści z zakresu prawa pracy sprawdzą prawidłowość uzyskanych dofinansowań na utrzymanie miejsc pracy.

Men with Calculator
Contract Paper Signing

WSPARCIE W CZASIE KONTROLI ORAZ POKONTROLNE

Zapewniamy wsparcie w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do kontroli, jak i w jej trakcie. Pomożemy przygotować dokumentację objętą kontrolą i przygotować pracowników, którzy powinni być obecni w jej trakcie. Sprawdzimy protokół pokontrolny oraz zgłosimy - w razie potrzeby - zastrzeżenia do niego. Reprezentujemy Klientów składając sprzeciw wobec kontroli w ich imieniu oraz zapewniamy reprezentację przed sądami i urzędami.

 
 

KONTAKT

Nowowiejskiego 8/4, 61-731 Poznań

(+48) 61 8 527 529

  • Facebook
  • LinkedIn

Dziękujemy za przesłanie!