Szukaj
  • M Legal Solutions

Zasady i terminy rozliczeń dotacji z PFR


Trwają prace nad stworzeniem zautomatyzowanego systemu rozpatrywania wniosków o umorzenie subwencji. Odbywać się będzie to przez bankowość elektroniczną, podobnie jak składanie wniosków.


Podstawą umorzenia subwencji jest oświadczenie składane przez beneficjenta w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji przedsiębiorcy. W przypadku niezłożenia oświadczenia, subwencja podlega zwrotowi w całości. Wypłaty środków z PFR uruchomiono w maju 2020 r.


Decyzję o wysokości zwrotu subwencji podejmuje PFR na podstawie złożonego oświadczenia. W oświadczeniu beneficjent przedstawia m. in. dane o liczbie pracowników w ciągu minionych 12 miesięcy.


Obecnie, w wyjątkowych przypadkach PFR może podjąć decyzję o zmianie warunków zwrotu subwencji i umorzyć większą jej część w razie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 75%. Zmiany warunków dokonuje się na wniosek beneficjenta złożony w sposób wskazany przez PFR. Do tej pory nie wskazano sposobu złożenia wniosku.15 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie